Här kan du läsa mer om hur återvinning fungerar på Brf Kadetten. Här finns också informtion om grovsoprummet.
Här kan du läsa mer om föreningens trivselregler angående bollspel, husdjur mm för en bättre utemiljö.