Garage och parkering

Som boende i Brf Kadetten har du möjlighet att hyra garage till din bil och MC, samt P-plats till din bil och husvagn.

Bilkörning och parkering

Du får med låg hastighet köra in på gården för av- och pålastning samt hämtning och lämning av rörelsehindrade, likaså vid sjukdomsfall. 
10 minuter anses som maximal tid vid av- eller pålastning.
Underhållsarbeten (inkl tvätt och reparationer) på motorfordon får inte utföras på gårdarna. 
I övrigt är bilkörning inte tillåten. Tänk på lekande barn.

Bommarna skall stängas efter varje passerande. Bommarna är försedda med lås, som öppnas med lägenhetsnyckeln och som endast kan tas ur låset med bommen i låst/stängt läge.

Parkeringsövervakning ombesörjs av ett parkeringsföretag. 
Besöksplatserna är avsedda för tillfälligt besökande (max. 24 tim.) och inte för boende i föreningen oavsett vem som äger fordonet. Det är boende som ansvarar för besökares parkering på besöksplatserna.

 


Det är absolut förbjudet att stanna eller parkera framför sophusportarna.

Månadshyran för ett bilgarage är 180-220 kr.
Det är för närvarande kö till garagen.
Garagen får ej användas som förråd eller verkstadslokal.

Du kan även hyra garageplats till din MC eller moped.
Månadshyran för ett MC-garage är 100-135 kr.

Månadshyran för en P-plats till bil är 50 kr och för en P-plats till husvagn 50 kr.

Elbil

Du kan även hyra en p-plats med laddstolpe för elbil. Månadshyran är 300 kr och du kan läsa mer här.

Klicka här för att få upp en karta över föreningens parkeringar och garage.

P-platser  och garage  uthyrs via Riksbyggens kundweb.