Soprum på gårdarna

Husmors-taggbrickan passar till sophusen på
respektive gård.

Sophusen på gårdarna är öppna dygnet om.

I sophusen på gårdarna sorteras avfall i följande
fraktioner: Restavfall, pappersförpackningar, organiskt avfall, tidningar, hård- och mjukplast, metall, färgat och ofärgat glas, ljuskällor samt batterier. Fraktionerna ska sorteras i respektive kärl i sophuset. Ladda ner källsorteringsguide på Svenska, Engelska samt Arabiska.

Restavfall skall vara väl inslaget innan det kastas i sopkärlet. Organiskt avfall i särskild papperspåse, som kan hämtas i sophusen. Plastpåsar får inte slängas i kärlet för organiskt avfall. Vik ihop kartonger och förpackningar till minsta möjliga format.

Miljöfarligt avfall, t.ex. bilbatterier, byggavfall etc, får INTE lämnas i sophusen, utan skall lämnas till kommunens miljöbodar.

Soppåsar får av sanitära skäl ABSOLUT INTE placeras utanför sophusen.

Miljöfarligt avfall, t.ex. bilbatterier, färgburkar, byggavfall etc. får inte lämnas i sophusen, utan skall lämnas till kommunens miljöbodar. Läs mer om miljöbodar, återvinningscentralen mm här

 

Kretsloppshus för grovsopor

Återvinningsbara grovsopor placeras i särskilt sophus på motsatta sidan av Kadettgatan vid garagen nr 522-523, som är öppet enligt anslag på dörren på grovsoprummet.

Kretsloppshuset för grovsopor är ENDAST för boende i föreningen. Grovsopor får inte placeras utanför grovsophuset.

För ordningsregler för kretsloppshuset för grovsopor - läs mer här

För information om vad som får lämnas i kretsloppshuset för grovsopor - läs mer här

Miljöfarligt avfall, t.ex. bilbatterier, färgburkar, byggavfall etc. får inte lämnas i föreningens sophus, utan skall lämnas till kommunens miljöbodar. Läs mer om miljöbodar, återvinningscentralen mm här