Utomhus

Bollspel på gårdarna är inte tillåtet. Föreningen hänvisar till gräsmattorna mellan hus 22-26 samt hus 30-32, eller den stora kommunala gräsarealen bakom hus 20.

Bassängerna är inte avsedda för bad eller som plaskdammar på sommaren och får inte användas till någon form av bollspel eller annan lek under den tid de är avstängda. Bassängerna får inte heller beträdas under vintersäsongen.

Trädgårdsmöbler o dyl får endast placeras på föreningens grönområde i direkt samband med användande, därefter ska de tas bort.

Cykel- och mopedparkering

På gårdarna ska cyklar samt mopeder ställas i cykelställen.

Cyklar kan även ställas i cykelrummen i källarna.

Mopedkörning är ej tillåtet inne på gårdarna.

Parabolantenn och fasadflaggor

Det är inte tillåtet, av estetiska skäl och av säkerhetsskäl, att montera upp parabolantenn på balkongerna eller på husfasaderna.
Detsamma gäller även uppsättning av s k fasadflaggor.

Djur

Katter och hundar skall noga övervakas så att de inte förorenar eller för oljud.
De får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdarna eller lekplatserna.
Lägg aldrig ut mat till fåglar, eftersom maten drar till sig skadedjur såsom möss och råttor.

Förvaring i allmänna utrymmen

Entré, trappuppgång och källargång får inte användas som förvaringsum för barnvagnar, cyklar, möbler och dylikt. I barnvagnsrummen får endast barnvagnar och rullatorer förvaras som är i bruk samt större lekredskap som hör säsongen till. För olåsta trapphusförråd gäller samma regler som för barnvagnsrummen.
Trappor och entréer ska inte användas som lekplats för barn.
Entrédörrar och trapphusfönsterna ska hållas stängda.
Torkmattor får onte läggas ut i trapphusen och soppåsar får inte ställas i trappan.
Rökning är enligt lag förbjuden i källare och trapphus.