Renovering och bostadsanpassning

Innan renovering av lägenhets påbörjas är det viktigt att ni ansöker föreningen om tillstånd till detta om renoveringen innefatter förändringar som t. ex. flyttning av väggar och dörrar, eller om det berör fasta installationer som el, ventilation, värmestystem eller vatten- och avloppsrör, eller deras funktion.
Tänk även på att trösklar till badrum inte får ändras utan föreningens tillstånd.

Om du är osäker på om din renovering kräver föreningens tillstånd, kontakta gärna styrelsen eller förvaltaren innan du påbörjar renoveringen.
Om du, utan föreningens tillstånd, genomför en renovering som kräver föreningens tillstånd, kan du bli återställnings- och ersättningsskyldig.

Om du har fått beviljat bostadsanpassning av kommunen måste du skriftligt söka föreningen om tillstånd till att utföra bostadsanpassningen, i annat fall kan du bli återställnings- och ersättningsskyldig.

Ansökningar om tillstånd till renovering eller bostadsanpassning av lägenheten kan lämnas i föreningens brevlåda, källaren Kadettgatan 30D.

Styrelsen ber dig visa hänsyn till dina grannar och inte renovera i din lägenhet efter kl 20.00.