Brandskydd

Det är var och ens ansvar att regelbundet kontrollera att lägenhetens brand/rökvarnare fungerar. 
Det åligger bostadsrättshavaren att byta defekt batteri i lägenhetens brandvarnare. 
Brand/rökvarnaren tillhör lägenheten.

Brandsläckare finns i tvättavdelningar och källare.