Försäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt till alla bostadsrättshavare, det såkallede bostadsrättstillägg. Försäkringspremien ingår i månadsavgiften.

Hemförsäkring skal varje bostadsrättshavare teckna och bekosta själv.

Försäkringsbeviset för bostadsrättstillägget finns på mitt Riksbyggen/boende/föreningen/dokument. För mer information, kontakta Riksbyggens förvaltare.