Ljud/störningar

Visa hänsyn genom att inte ha så hög ljudnivå att det stör grannarna. Sommartid, när fönster och dörrar står öppna, är det speciellt viktigt att ha detta i åtanke.

Nattetid, dvs. efter kl 22.00, måste musik och annan högljudd underhållning undvikas.