Vatten

Se till att avlopp inte täpps igen och att vattenkranar är täta.
Lägenhetens golvbrunn/golvbrunnar ska rensas regelbundet för att förhindra översvämning.

Kontrollera att kranarna är sängda även om stamledningen är stängd.