Ventilation

Så fungerar ventilationen för er bostad

Fastigheten ni bor i har mekanisk frånluftsventilation vilket innebär att bostaden ventileras av en frånluftsfläkt på taket.

Tilluften kommer in genom tilluftsventilerna placerade i fönsterpartierna i sov/vardagsrummen.

Frånluften sugs ut genom ventiler och kanaler från kök, badrum, WC och eventuell klädkammare. Dessa ventiler är inställda för att klara allmänventilationen enligt regler och förordningar.

I en del fall har det i köket monterats en spiskåpa med timerstyrt forceringsspjäll monterats i köket. Då spjället öppnas vid matlagning, känner den på taket placerade fläkten av ett tryckfall i kanalen och ökar varvtalet för att kompensera detta. När spjället stänger återgår fläkten till normalt varvtal.

Det ni bör tänka på är: