Reparationer

Föreningen står för följande reparationer:

1. Värme
Ventiler till radiatorer justeras, luftas eller ompackas i de fall arbetet kan utföras utan att värmesystemet tappas ur. Justering av radiatorer som ej är i våg.

2. Ventilation
Frånluftsdon justeras och fastsätts
 
3. VVS-artiklar
a) Blandare och kranar: Underhåll av grundstandard och normalt antal blandare av märken F M Mattsson, Mora och Gustavsberg/Vårgårda i lägenheten.

 b) WC-stol inkl spolanordning: Underhåll av spolanordningen i vägghängda WC-stolar.

 4. Avlopp 
Rensning med renstråd/spiral, sugning med plunge eller byte av vattenlås utförs i avlopp (gäller inte stamledning). Tätning av rör med kitt.
 
5. Elarbeten
Strömbrytare, ringklockor och vägguttag justeras och fastsättes. Gäller dock inte byte eller reparation av söndrig komponent. 
 
6. Byggmästeri
Justering av fönstervred/hakar och spanjolett. Byte av roddarfjädrar i lägenhetsdörrar. Byte av tätningslist till lägenhetsdörr.

Iövrigt framgår uppdelningen av vilka åtgärder lägenhetsinnehavaren respektive föreningen svarar för av broschyren "Vem svarar för underhållet".