Ekonomi

Den årsredovisning som styrelsen varje år avlämnar till ordinarie föreningsstämma ska visa hur bostadsrättsföreningens resultat och ställning ser ut för en period/ett år jämfört med tidigare. Denna uppställning får inte se ut hur som helst, utan ska utformas enligt ett visst regelsystem och lagar. Bostadsrättslagen, som i det här fallet hänvisar till Bokföringslagen och Årsredovisningslagen talar om hur och på vilket sätt olika delar ska redovisas.

Årsredovisning Brf Kadetten 2020/2021

Årsredovisning Brf Kadetten 2019/2020

Årsredovisning Brf Kadetten 2017/2018

Årsredovisning Brf Kadetten 2016/2017

Årsredovisning Brf Kadetten 2015/2016

Årsredovisning Brf Kadetten 2014/2015

Årsredovisning Brf Kadetten 2013/2014

Årsredovisning Brf Kadetten 2012/2013

Årsredovisning Brf Kadetten 2011/2012

Årsredovisning Brf Kadetten 2010/2011

Årsredovisning Brf Kadetten 2009/2010