Att bo i en bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen.
Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. Styrelsen sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsstämma.
När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten, som exempelvis att bygga balkonger.

Att bo i en bostadsrätt medför en del skyldigheter gentemot föreningen. Du får även ett ökat ansvar i jämförelse mot att bo i en hyresrätt. Grundprincipen i bostadsrätt är att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av husen/huset. Föreningens ansvar för husen/huset omfattar det yttre underhållet av fastigheten. Bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar innebär att man ansvarar för i princip allt som finns i lägenheten. Nyttjanderätten kan förverkas vilket innebär att din bostadsrätt tvångssäljs och ditt medlemskap i föreningen upphör. Orsak till detta kan exempelvis vara:

  • om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen,
  • om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd av styrelsen,
  • om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem,
  • om bostadsrätten vanvårdas,
  • om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning,
  • om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt.

Vad säger lagen?

Bostadsrättslag (1991:614)