Projekt

Bostadsrättsföreningen satsar på att föreningens lägenheter och huskroppar alltid är välhållna och motsvarar ett tidsenligt boende. Detta sker genom ett aktivt arbete med underhållet och satsning på större projekt.
Följande projekt har genomförts eller kommer att genomföras inom den närmste tiden.

Kommande projekt

2021  Takrenovering 
 


Genomförda projekt

2019 Laddstolpar till el-bilar
2018 Upprustning av P-platser
2018

Renovering av avloppsledningarna på gårdarna

2017 Ny utomhusbelysning
2016-2017 Renovering, samt breddning och inglasning av balkonge
2015 Anslutning till stadsnät
2011-2013 Statuskontroll i samtliga lägenheter
2012 Renovering av entréer. Montering av taggsystem och porttelefoni
2011 Byte av låssystem i hela föreningen
2010 Tilläggsisolering av vindar
2010 Byte av radiatorventiler och montering av termostatventiler på samtliga radiatorer i föreningen.
2009-2010 Föreningen genomförde stambyte med badrumsrenovering
2009 Energideklaration av husen