Områdesinformation

Bostadsrättsföreningen ligger på Västra Berga i nordöstra delen av Helsingborg, i ett område som tidigare var militärt övningsfält.

Området trafikeras av busslinjerna 2 och 10, och på gångavstånd finns Pågatågstationen Maria station. ICA Maxi är belägen inom gång/cykelavstånd och på närliggande Stattena finns läkarmottagning med distriktssköterska, apotek samt Stattena Centrum med ett varierat utbud av affärer.
Närmsta grannen är Västra Berga skola med årskurs 1-9.

På Västra Berga finns tre stora bostadsrättsföreningar och hela området är präglat av frodig plantering och stora gräsytor.

På området finns tennis- och boulebanor samt tre grillplatser för fritt nyttjande av boende och deras besökare.
Lägenhetsnyckeln passar i grinden till tennisbanan.
Grillning får bara äga rum på grillplatserna!