Entréer

Samtliga entrédörrar, dörrar på baksidan av husen samt källardörrar är låsta dygnet om. Tillträde till dessa erhålls genom att använda taggbrickorna som hör till lägenheten. Besökare hänvisas till att använda porttelefon för att kontakta boende i lägenheten.

Önskar boende, med anledning av funktionsnersättning, tillgänglighetsanpassning av i form av ramp vid entrétrappor eller dörröppningsautomatik, ska man skriftligen ansöka styrelsen härom. Ansökan kan lämnas i styrelsens brevlåda, källaren Kadettgatan 30D.

Rökning är enligt lag förbjuden i källare och trapphus.