Cykelrum

Cykelrum finns i källaren i huskropparna nr 22, 24, 30 och 36. Det finns ett cykelrum för varje hus i föreningen.
Lägenhetens taggbrickor används för tillträde till cykelrummet.

Cyklar får inte ställas i barnvagnsrum, trapphusförråd, trapphus eller gångar.