Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns på bottenvåningen.
Här får endast barnvagnar och rullatorer förvaras som är i bruk samt större lekredskap
som hör säsongen till. För olåsta trapphusförråd gäller samma regler som för barnvagnsrummen.