Tvättavdelning

Det finns en tvättavdelning med två tvättstugor vardera på varje gård i husens källare i nr 22, 30 och nr 36.

Du får tilltråde till tvättavdelningen genom att använda din "husmor taggbricka", alltså blå eller röd.

Det finns tre tvättpass att välja mellan - kl 07.00-12.00, 12.00-17.00 och 17.00-22.00 måndag till söndag.

På vissa helgdagar går det inte att tvätta, då är el-strömmen bruten. Se anslag i tvättstugorna.
Bokning av tvättider görs på bokningstavlarn sidan om tvättstugan och bokningscylindern skall sitta kvar i bokningstavlan tills tokrummet är tömt. När du bokar en tvättstuga bokar du även tillhörande torkrum och mangelrum. Nyckel till torkrum och mangelrum hänger på dörrkarmen.
Från och med slutet på februari 2023 kommer vi att gå över till digital bokningstavla. Se anvisning för digital bokningstavla (samt denna) för hur den fungerar.

För tvättstugans utrustning gäller särskilda instruktioner som skall följas. Dessa finns i tvättstugan.

När du har tvättat klart så tänk på att torkrummet ska vara tömt en timme efter bokat tvättpass. Avlägsna bokningscylindern från dörren och häng nycklarna tillbaka, lämna alltid tvättutrymmen väl rengjorda efter användning, stäng fönster och kranar och släck ljuset.
Tvättstugan får inte upplåtas för utomstående. Respektera bokade tvättider och blockera inte för andra.

Se i övrigt anvisningarna i tvättavdelningarna.